Hej, jag är Emmi Piippo och jag ställer upp i kommunalvalet.

 
emmi 2.jpg

Vem är jag?

Jag är Emmi Piippo 25-årig magisterstuderande i statskunskap med förvaltning från Helsingfors.  Jag ställer upp i kommunalvalet eftersom jag drömmer om ett Helsingfors där ingen blir lämnad ensam. För att min dröm ska förverkligas behövs det handlingar. Jag lovar att kämpa för jämlikhet, utbildning och fungerande sote-tjänster.

Helsingfors är min favoritplats och mitt hem. Jag har vuxit upp på Malm och nu bor jag i Tölö.  Det finaste i Helsingfors är dess stränder och små öar.  Det är svårt att beskriva sig själv objektivt, så jag inkluderade mina vänner. Mina vänner beskriver mig som pålitlig,  flitigt och kreativ.

Jag vill att stadens tjänster är tillgängliga för alla, inte bara för de som skriker högst. Samtidigt som vi bygger ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors ska vi se till att alla mår bra.

Mitt Helsingfors ser till att alla är med.

Livslängden bland stadsborna fortsätter att öka men så även ojämlikheterna i hälsa. Alla har rätt till att må bra både fysiskt och psykiskt. Stadens uppgift är att se till att det finns resurser att säkerställa detta. Ingen ska bli utlämnad då livet inte går som planerat. Staden ska se till att hälsovårdstjänsterna är fungerande och lättillgängliga också efter den kommande vårdreformen.

 

Forskning visar att investeringar i psykiskt välmående minskar hälsoskillnader, bryter destruktiva spiraler och är ekonomiskt lönsamma. Att unga i dag mår sämre än någonsin är alarmerande. Det bästa sättet att förhindra utslagning är att ta itu med problemen i ett tidigt skede. Vårdkedjan ska vara heltäckande och ingen ska behöva bollas runt från en serviceform till en annan.

20191125153713_IMG_0881.JPG
Screenshot_20201127-022819_Instagram_edi

Mitt Helsingfors prioriterar småbarnspedagogik, skola och studeranden.

Alla människor är lika värda och ska ha lika möjligheter att leva ett värdigt liv oavsett socioekonomisk bakgrund eller inkomst. Högklassig skola och småbarnspedagogik är vårt samhälles byggstenar och det mest effektiva sätten att skapa jämlikhet och minska differentieringen. Vi måste skapa ett samhällsklimat där unga vågar tro på att de hittar både utbildning och arbetsplats i Helsingfors.

 

Mitt Helsingfors är klimatvänligt.

Vi befinner oss i en klimatkris. Ett växande Helsingfors ska säkerställa att vi har tillräckligt många arbetsplatser, bostäder, daghem, skolor, bibliotek, motionsplatser och hälsovårdstjänster, samtidigt som vi måste se till att stadsutvecklingen konsekvent beaktar arbetet för att minska vårt gemensamma ekologiska fotavtryck. Helsingfors ska göra långsiktiga och hållbara beslut som gynnar framtiden.  

 

Vi behöver mer ambitiösa utsläppsmål och beslutsfattare som de facto jobbar för dessa mål. Vi ska bland annat göra fastigheterna mer energisjälvförsörjande och kollektivtrafiken så bra att det blir det självklara valet framom privatbilism. Eftersom målet ska vara ett bilfritt stadscentrum ska parkeringsplatser finnas i förorterna därifrån man smidigt tar sig till centrum med kollektivtrafik. 

DSC_0270.JPG

"Det handlar om värderingar. Prioriterar vi ungas välmående och framtid? Vi måste anställa mera kunnig personal till skolorna, som stöd för ungdomar som mår dåligt i skolvardagen. Detta kan göras direkt, bara vi prioriterar det."

—  Emmi Piippo