20200122_160416.jpg

Välmående.

Alla har rätt till att må bra både fysiskt och psykiskt. Stadens uppgift är att se till att det finns resurser att säkerställa detta. Staden ska se till att hälsovårdstjänsterna är fungerande och lättillgängliga också efter den kommande vårdreformen. Helsingfors stad som Finlands största arbetsgivare måst göra allt för att vara den bästa möjliga arbetsgivaren. För att kunna erbjuda högkvalitativ vård behövs det tillräckligt med personal som mår bra och trivs på arbetsplatsen. Det är en fråga om prioriteringar och erkännande av det viktiga jobb som personalen gör. 

Vårdkedjan ska vara heltäckande och ingen ska behöva bollas runt från en serviceform till en annan. Stadens tjänster ska vara tillgängliga för alla, inte bara för de som skriker högst och ingen ska bli utlämnad då livet inte går som planerat.  I dag är speciellt psykvårdstjänsterna för barn och unga i Helsingfors splittrade. I framtiden måste vi se till att det finns någon som har helhetsansvaret, till exempel genom att grunda en psykvårdsenhet för unga. Forskning visar att investeringar i psykiskt välmående minskar hälsoskillnader, bryter destruktiva spiraler och är ekonomiskt lönsamma. 

De årliga målen för byggandet av bostäder måste nås. Helsingfors är andelen unga och studerande fler än genomsnittet på andra håll i landet. Studeranden behöver inte flera parkeringsplatser, utan fler lägenheter med skäliga hyresnivåer.  Genom att bygga smart kan vi också bryta segregationen mellan olika stadsdelar och bekämpa fattigdom. Ett eget hem är en mänsklig rättighet -inte lyxvara!

Målsättningar:

​​

  • tillräckligt med skolpsykologer, kuratorer och specialsjuksköterskor till grundskolorna

  • mera sk. "Mieppi" lågtröskelserviceställen och diskussionshjälp till hälsovårdscentralen

  • en psykvårdsenhet  som samlar mentalvårdstjänsterna för barn och unga

  • gratis och lättillgänglig menstruationsskydd till alla som behöver

  • preventivmedel gratis tills man är 25 år, inte bara ett år, till exempel i samarbete med skolhälsovården och STHS

  • tillräckligt med bostäder som kan hyras ut mot en skälig pris, de årliga byggnadsmålen måste nås

  • nollvision för hemlöshet, systemet för brådskande ansökningar ska utvecklas

  • mera åtgärder och stöd mot våld i nära relationer, bland annat genom att göra det enklare att hyra bostäder efter en period i ett skyddshem

20200122_160416.jpg