DSC_0270.JPG

Klimat.

Vi befinner oss i en klimatkris. Ett växande Helsingfors ska säkerställa att vi har tillräckligt många arbetsplatser, bostäder, daghem, skolor, bibliotek, motionsplatser och hälsovårdstjänster samtidigt som vi måste se till att stadsutvecklingen konsekvent beaktar arbetet för att minska vårt gemensamma ekologiska fotavtryck. Helsingfors ska göra långsiktiga och hållbara beslut som gynnar framtiden.  

Vi ska se till att återhämtningen efter coronakrisen är grön, lönsam och ekologiskt hållbar. Vi behöver mer ambitiösa utsläppsmål och beslutsfattare som de facto jobbar för dessa mål. Vi ska bland annat göra fastigheterna mera energisjälvförsörjande och kollektivtrafiken så bra att det blir det självklara valet framom privatbilism. Vi måste se till att invånarnas tillit till kollektivtrafiken kvarstår också efter coronakrisen.  Det ska vara tryggt att använda sig av spårvagn, bussar och tåg.  Vi ska bygga ut cykelvägnätet, förbättra underhållet av cykelbanor och införa mera cykelparkningar. Kulturen ska bevaras och alla ska ha tillgång till grönområden och parker. Vi behöver flera gågator och ställen där vi fritt kan umgås. Alla stadsdelar bör vara miljövänliga, levande och trivsamma.

 

Målsättningar:

  • byggnader ska byggas och renoveras klimatsmart, hållbart och långsiktigt

  • satsningar på förnybar energi som till exempel solel, vindkraft och solvärme, nya lösningar på energiproduktionen ska sökas aktivt

  • stödja husbolag i övergången till klimatvänligare uppvärmning

  • övergående till förnybara energiformer i kollektivtrafiken ska ske snabbare och priserna bör sänkas

  • rusningsavgifter ska införas till kärncentrum

  • metro och spårvagnsnätet ska utvidgas och det bör utredas färjetrafikens möjligheter som en del av kollektivtrafiken

  • satsningar på cykelinfrastrukturen och fler gågator

  • mera offentliga rum, såsom gågator, motionsplatser och andra allmänna utrymmen

  • bättre återvinningsmöjligheter och gratis bionedbrytbara påsar till varje stadsbo

  • förenkla på byråkratin i krog- och restaurangverksamheten och bevilja mera tillstånd för uteserveringar

DSC_0270.JPG