Screenshot_20201127-022819_Instagram_edi

Utbildning.

Högklassig skola och småbarnspedagogik är vårt samhälles byggstenar och det mest effektiva sätten att skapa jämlikhet och minska differentieringen.  Vi kan inte spara på barn och unga. Vi måste skapa en stad där unga vågar tro på att de hittar både utbildning och arbetsplats. Coronapandemin har ökat ojämlikheten i vårt samhälle i flera olika sektorer. Nu om någonsin behöver utbildningen tilläggsresurser på alla olika utbildningsnivåer. Vi måste säkerställa att den svenskspråkiga klasslärarutbildningen finns i Helsingfors även i framtiden och utreda möjligheter att ordna speciallärarutbildning. Det ska ses till att pedagoger är med i beslutsfattandet av saker som berör utbildning och skola.

För tillfället har Helsingfors en enorm brist på barnträdgårdslärare och närvårdare. Det behövs mera resurser till läroavtalsutbildningen och ett bättre samarbete mellan staden och utbildningsanstalten. Vi måste ha råd att betala rättvisa löner till de som jobbar inom småbarnspedagogiken. I många utbildningsprogram utför studeranden praktik. Praktik i bland annat social-och hälsovårdsbranschen är i regel oavlönad. De ojämlika strukturerna som börjar gro redan under studietiden, skapar ojämlikhet också senare i arbetslivet speciellt inom kvinnodominerade yrken där lönen i regel är lägre än mansdominerade yrken. På detta plan har Helsingfors möjlighet att bli föregångare, genom att betala en ersättning åt alla som utför praktik, oavsett studieinriktning eller bransch. 

Målsättningar:

  • rättvisa löner till de som jobbar inom småbarnspedagogiken. Vi behöver också förbättra anställningsförmånerna, vi borde bland annat erbjuda utekläder och skor till dagvårdspersonalen. Varma utekläder och skor är nödvändiga om man arbetar utomhus i flera timmar

  • praktik ska alltid vara avlönad oberoende bransch och staden ska uppmuntra också privata sektorn till det

  • staden ska lobba för en svenskspråkig speciallärarutbildning till Helsingfors universitet

  • barn ska garanteras hobbyer och motions-och idrottsföreningar ska garanteras tillräckligt med billiga och passande utrymmen

  • staden ska införa jämlikhetspolicy för idrottsrelaterade frågor inom staden

  • utbildningspersonalens kunskap om jämlikhet och antirasisim ska ökas till exempel genom skolningar

  • mera positiv särbehandling ska utövas för att minska på klyftorna mellan olika skolor i de olika stadsdelarna

  • ett bättre samarbete mellan staden och utbildningsanstalten till exempel genom att utveckla läroavtalsutbildningen

Jag har även skrivit under Finlands Lärarstuderandes Förbunds kommunalvalsteser som hittas här.

 

Screenshot_20201127-022819_Instagram_edi