Sök
  • Emmi Piippo

I vilket gymnasium har du gått?

Utan överdrift så kan jag säga att jag har fått den här frågan minst hundra gånger. Frågan är antagligen ställd i all välmening, men den skvallrar ändå om fördomar gällande utbildningen. Yrkeskola ses inte som ett jämbördigt alternativ till gymnasium. Så ska det inte vara. En attitydförändring skulle ha behövts redan igår, men allra senast nu. Om en förändring inte sker så är den förlängda läroplikten dömd att misslyckas.


Faktum är att vår välfärdsstat inte skulle klara sig utan social- och hälsovårdspersonal, kodare och elektriker, som alla har yrkesexamen. Den senaste yrkesbarometern visar också att yrkesskolestudenter är stolta över sina yrken, vilket de absolut ska vara! Problemet är de fördomar och stereotypier som florerar om yrkesutbildningen. Fördomarna gror hos människor som ofta inte ens haft någon som helst kontakt med yrkesutbildningen. Dessa människor lever i tron att den enda orsaken att välja yrkesskola är att man inte har blivit antagen till något gymnasium. Det är de som på vappen ser ner på oss med yrkesmössor. De här fördomarna är en stor delorsak till att unga inte söker sig till yrkesskolor. Varför kan vi inte alla bara inse att människor har olika intressen och vissa är mer praktiskt lagda än andra? Jag tror att det skadligaste av allt är om en fördomsfull person blir studiehandledare. Eller nåja, kanske det är ännu värre om hen blir politiker.


Snälla människor, hindra inte Pelle från att söka till yrkesskola på grund av dina egna negativa föreställningar. Om man är rädd att Pelle inte kommer att trivas i en yrkesskola, måste man komma ihåg att han alltid kan byta till gymnasiet. Pelle kan också ta en dubbelexamen om han vill. Det gjorde jag. Pelle stänger inga dörrar när han söker in till en yrkesskola. Han kan ta examen från yrkesskolan och sedan ta sig vidare till universitetet om han vill.


Det finns fortfarande mycket arbete att göra för att yrkesutbildningen ska ses som ett likvärdigt alternativ till gymnasiet. Nu när den förlängda läroplikten träder i kraft skulle det vara ett utmärkt tillfälle att se över hur respekten för yrkesutbildning kunde ökas. Respekten kommer i alla fall inte att öka genom nedskärningar, det är ett som är säkert. Jag hoppades att detta skulle ha varit klart senast efter förra regeringsperioden. Förra veckans halvtidsöversyn visade dock återigen hur beslutfattarna utan att blinka tar förslag om nedskärningar i yrkesutbildning till förhandlingsbordet. Förutom attitydförändring och finansiering handlar detta inte om särskilt komplicerade frågor: Man kunde till exempel börja med att ge yrkesskolestudenterna penkis, gamlas dans och en ordentlig, högtidlig examensfest.


Hälsningar,

en tidigare yrkesskolestuderande
0 visningar0 kommentarer